Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy lub pobierz formularz w formacie pdf, wypełnij, prześlij
lub dostarcz do wybranej siedziby PKPS (adresy www.pkps.org.pl) .

Formularz zgłoszeniowy
Płeć
Osoba bezdomna lub wykluczona z dostępu do mieszkania