Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Blok 1

Blok 2

Blok 3