Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

/20
36

?BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Sprawdź swoją wiedzę  -rozpocznij QUIZ

1 / 20

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku:
zaznacz właściwą odpowiedź

 

2 / 20

Wskaż elementy przyczyniające się do oszczędności wody.
zaznacz właściwe odpowiedzi

3 / 20

Przelewy internetowe są tańsze od przelewów realizowanych w placówce banku.

4 / 20

Zaznacz niepieniężne formy pomocy społecznej:
zaznacz właściwe odpowiedzi

5 / 20

Właściwa temperatura w lodówce i zamrażarce to:
wybierz właściwą odpowiedź

6 / 20

Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż:
zaznacz właściwą odpowiedź

7 / 20

Jakie jest kryterium dochodowe dla zasiłku stałego dla osoby w rodzinie?
(wprowadź wartość - liczbę całkowitą)

8 / 20

Kluczem, najważniejszym elementem, do zbudowania racjonalnego budżetu jest:
zaznacz właściwą odpowiedź

9 / 20

Zaznacz zdania prawdziwe:

10 / 20

Minimalna wysokość zasiłku stałego to:
zaznacz właściwą odpowiedź

11 / 20

Wydatki na bieżącą konsumpcję (rachunki, jedzenie, drobne przyjemności) nie powinny przekraczać:
zaznacz właściwe odpowiedzi

12 / 20

Wysyłając swoją aplikację o pracę pamiętaj:
zaznacz właściwe odpowiedzi

13 / 20

Osoba samotnie gospodarująca, posiadająca dochód  680 zł (netto) dostanie zasiłek stały w wysokości:
zaznacz właściwą odpowiedź

14 / 20

Dług staje się niebezpieczny wówczas, gdy:
zaznacz właściwą odpowiedź

15 / 20

Zaznacz źródła dochodów gospodarstwa domowego:

16 / 20

Największą stabilność i bezpieczeństwo daje pracownikowi:
zaznacz właściwą odpowiedź

17 / 20

ABC poszukiwania pracy to:
zaznacz właściwą odpowiedź

18 / 20

Czy to prawda, że używanie listy zakupów pomaga uniknąć kupowania  niepotrzebnych rzeczy?

19 / 20

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej znajdują się:
zaznacz właściwą odpowiedź

20 / 20

Co może zająć komornik?
zaznacz 
właściwe odpowiedzi

Your score is

The average score is 68%

0%