Informacja o projekcie:

W ramach projektu Polski Komitet Pomocy Społecznej zrealizuje 40 jednodniowych – bezpłatnych szkoleń w różnych regionach Polski.
KAŻDE SZKOLENIE TO 4 GODZINY WYKŁADÓW I 2 GODZINY WARSZTATÓW
CELEM SZKOLEŃ JEST NABYCIE PRZEZ UCZESTNIKÓW UMIEJĘTNOŚCI: 

Tworzenia indywidualnego budżetu domowego;
Zarządzania budżetem domowym;
Klasyfikacji wydatków;
Kontrolowania wydatków;
Oszczędzania;
Radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych.

Uczestnicy uzyskają również wiedzę o rodzajach świadczeń z pomocy społecznej i kryteriach ich przyznawania.
Dowiedzą się jak skutecznie poprawić sytuację finansową swoją i swojej rodziny, jak postępować w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i gdzie szukać pomocy instytucjonalnej.

PROJEKT REALIZOWANY JEST W OKRESIE od 01.10.2021 do 31.05.2022 r.

 

Szkolenia adresowane są do: 
Osób  pracujących w wieku produkcyjnym korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. 
Osób starszych 60 +. 
Osób bezdomnych.